Få expertkunskap nu

Som upphandlare får du sakkunskaper inom flera olika upphandlingsområden.

Få expertkunskap nu

Som upphandlare får du sakkunskaper inom flera olika upphandlingasområden.

Varför välja oss

Ni får direkt tillgång till experter med sakkunskaper inom det område som ni ska upphandla.

Tillsammans bildar vi ett oslagbart team, er upphandlare med sin LOU-expertis och vår expert med den senaste kunskapen om varan/tjänsten samt erfarenheten av branschen.

När kunden får välja

Hur ser ert behov ut? Vill ni öka era sakkunskaper om upphandlingsföremålet? Ni väljer själv hur mycket hjälp ni behöver.

Efter det att ni kontaktat oss återkommer vi med ett förslag på ett första digitalt möte med aktuell expert. Ni väljer efter det hur ni vill arbeta vidare med experten och Expertcentralen.

Några av våra senaste expertområden

Möbler, invändiga solskydd, gardiner, livsmedel, elevdatorer, brandskyddskontroll/sotning, kontorsstädning, storköksutrustning, webbdesign och utveckling, tekniskt produktägarskap, visuell design. 

Bank & försäkringar

Utbildning & lärande

IT & kommunikation

Fastighet & teknik

Ledning & administration

Energi

Fordon

Vård & omsorg

  • Beskriv här vad din utmaning är så kontaktar vi dig med fri konsultering

Vårt Team

expertcentralen_christina

Christina Jönsson

Tele: 076-842 42 43
Mail: christina@expertcentralen.se
expertcentralen

Ingrid Sjöstedt

Tele: 073-339 85 10
Mail: ingrid@expertcentralen.se

FAQ - Vanliga frågor & svar

Nej, upphandlaren registrerar sig endast en gång. Efter det loggar man in på sin sida varje gång man söker ny expert eller vill arbeta med pågående ärenden.

Ja, i dialog kan verksamheten och experten definiera det verkliga behovet.

Expertcentralen verifierar att experterna förstår upphandlingsförfarande och vad det innebär att kommunicera med offentlig verksamhet.
Efter det att vi kopplat ihop upphandlare och expert gör upphandlaren bedömningen om experten uppfyller förväntningarna på expertområdet, i ett 30 minuters kostnadsfritt möte.